Tervetuloa kirjakauppaamme

Meiltä laaja valikoima analyyttisen trilogian kirjoja pokkarihintaan.

Näin tilaat haluamasi kirjat:

  1. Merkitse kunkin haluamasi kirjan kohdalla olevaan ruutuun kappalemäärä.
  2. Täytä sivun lopussa oleva lomake.
  3. Paina lomakkeen "Lähetä"-painiketta.
  4. Posti tuo kirjat ja laskun.

Pertti Simula: Käsikirja ihmiselle Käsikirja ihmiselle
Pertti Simula, 2013

Pertti Simula Pertti Simula (s. 1946, fil. maist.) on toiminut vuodesta 1984 lähtien työnohjaajana, kouluttajana ja terapeuttina Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Ruotsissa ja Suomessa. Hän on opiskellut psykoanalyysia Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Nykyisin Simula asuu São Paulossa, missä hän toimii Maattomien Maatyöläisten Liikkeen MST:n koulujen ja työosuuskuntien kehitystyössä. Suomessa ja Ruotsissa hän käy säännöllisesti kouluttamassa eri alojen ammattilaisia. Hän on julkaissut aiemmin kirjat Miten käsitellä vihaa vihaa ja ilkeyttä (2000), Miten voit? (1996), Mötet med dig själv och livet (1993).

Käsikirja ihmiselle antaa virikkeitä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet ihmisestä psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena toimijana.

Kirja antaa eväitä elämään. Se sopii niin ammattilaisille kuin elämässä oppijoille – kaikille, jotka ovat kiinnostuneita toisten ja itsensä tuntemisesta.

Kirja auttaa tiedostamaan inhimillisiä rikkauksia ja kohtaamaan ongelmatilanteita. Se sisältää selkeän ihmiskäsityksen ja menetelmäkuvauksen. Se tarjoaa myös käytännön työkaluja opettajille, esimiehille, hoitajille, sosiaalityötekijöille, terapeuteille ja niille, jotka haluavat kypsyä läheisissä ihmissuhteissaan. Esimerkit nousevat käytännön tilanteista.

”Käsikirja ihmiselle tuo virkistäviä, uusia ja pohdittavia näkökulmia ihmisyyteen ja tietoisuuden ja vastuun merkitykseen. Kasvattajille ja sosiaalialan työntekijöille, jokaiselle avartava teos.” Riitta Wahlström, psykologi.

”Conscientia-menetelmä on erittäin käyttökelpoinen lähestymistapa mitä erilaisimpiin haasteisiin. Se sisältää selkeän ja samalla syvällisen ihmiskäsityksen ja asettaa monet totutut näkemykset aivan uuteen valoon.” Johan Aura, opetusalan vaikuttaja ja entinen rehtori.

”Harvinaisen selkeä ja talonpoikaisjärjelle sopiva tapa pohtia, miten tunteet voivat vaikuttaa fyysisen sairauden syntymiseen ja parantumiseen.” Pekka Lallukka, terveyskeskuslääkäri

”Pertti Simulan kirja pohjautuu syvään empiiriseen aineistoon. Tämä tekee teoksesta erityisen vahvan, omaperäisen ja uusia väyliä avaavan lukuelämyksen, jonka pariin mielellään palaa.” Markus Kröger, valtiotieteiden tohtori.

319 s. Hinta 22,00 € (+ postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Norberto R. Keppe: Jumalan Valtakunta Jumalan Valtakunta
Norberto R. Keppe, 2013

Norberto Keppe on brasilialainen psykoanalyytikko, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä paitsi psykopatologian myös sosiopatologian, filosofian ja metafysiikan alueilla. Hän yhdistää työssään teologian, filosofian ja tieteen.

”Kirjan tavoitteena on antaa lukijalle tietoisuutta ihmiskunnan viimeisen ja lopullisen vaiheen tulemisesta. Sivilisaatio on astumassa universaaliin aikakauteen, johon jo antiikin kirjoittajat ovat viitanneet.

Kysymys on tulevasta maailmasta, joka jo on ollut olemassa ja josta on säilynyt jäänteinä antiikin Kreikan ja Egyptin monumentit ja erityisesti meidän sisimmässämme oleva kaipuu onnellisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Monet idealistit ovat tunteneet sydämessään universaalin maailman tuulen henkäyksen. Tämä maailma on mahdollinen ja se on tulossa.” N.K.

120 s. Hinta 18,00 € (+ postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Norberto R. Keppe: Triloginen Raamattu Triloginen Raamattu
Norberto R. Keppe, 2013

”Trilogisen Raamatun tarkoituksena on esittää laajennettu käsitys Pyhästä Kolminaisuudesta. Tarkastelen kysymystä teologisen näkökulman lisäksi myös filosofisesta ja tieteellisestä näkökulmasta.

Olen antanut kirjalle nimen ”Triloginen Raamattu”, koska haluan selittää Pyhää Kirjaa myös kokeellisen tieteen avulla. Haluan korostaa toiminnan tärkeyttä: hyvä toiminta on Luojaa lähimpänä oleva elementti, ei niinkään ajattelu tai tunne. Olen kirjoittanut sitä, mitä ihmiset ajattelevat, mutta mitä tavallisesti ei julkisesti sanota sosiaalisista tai mukavuussyistä. Näin ihmiset näkevät maailman ja lähimmäisensä. Sen havaitseminen on välttämätöntä, jotta voisimme pelastaa ihmiskunnan ja kehittää sitä.” N.K.

154 s. Hinta 18,00 € (+ postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Norberto R. Keppe: Sairauksien alkuperä Sairauksien alkuperä
Norberto R. Keppe, 2001

Henkilön kehitys on käänteisessä suhteessa kateuteen. Sitä voin selventää seuraavasti: Kaikilla ihmisillä on kykyjä ja lahjoja, mutta niiden kehittymistä rajoittaa ja estää sitä edeltävä kateus. Olen täysin vakuuttunut, että jos sinä et olisi kateellinen, sinulla olisi kaikki mahdollinen menestys elämässä. Hyväksyäkseen hyvän ihmisen täytyy hyväksyä itse tekemänsä pahan näkeminen, vaikka tämä (yleensä) tapahtuu psykologisella (näkymättömällä) tasolla esimerkiksi pahana tunteena, tarkoitusperänä tai ajatuksena. Ainoa tapa elää hyvin on olla tietoinen siitä pahasta, jonka hyväksyy.

Kirjan tavoitteena on tehdä lukija tietoiseksi kaikkien niiden sairauksien perimmäisistä syistä, jotka ovat kautta aikojen vaivanneet ihmisiä. Kysymyksessä on laaja tieteellinen tutkimus, johon kuuluvat myös filosofian ja teologian alueet; tästä tulee nimi analyyttinen trilogia. Kirja tekee tietoiseksi ihmisen häiriöistä, mikä on ainoa tapa hoitaa - siinä määrin kuin se on mahdollista - niitä vaivoja, jotka ihmisen olemassaoloa piinaavat.

147 s. Hinta 17,00 € (+ postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Pertti Simula: Miten Käsitellä vihaa ja ilkeyttä Miten käsitellä
vihaa ja ilkeyttä
Pertti Simula, 2000

Pertti Simula on filosofian maisteri ja psykoanalyytikko. Hänellä on pitkä kokemus työyhteisöistä sekä viidentoista vuoden kokemus työnohjaajana, kouluttajana ja terapeuttina Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Suomessa ja Brasiliassa.

Kirjan tarkoituksena on auttaa lukijaa kohtaamaan vihaisia ja ilkeitä ihmisiä: asiakkaita, potilaita, oppilaita, työtovereita, perheenjäseniä...

Miten asettaa rajoja tuhoavalle toiminnalle ja käsitellä aggressiivisuutta sekä muita kielteisiä tunteita. Samalla on tärkeää tuntea itseään ja mahdollisuuksiaan sekä omia ongelmallisia reaktioitaan voidakseen hallita niitä ja siten kyetä käyttämään hyväkseen havainto- ja arviointikykyään sekä kekseliäisyyttään.

Jos välttelet toisen ihmisen ilkeyden (tai oman ilkeytesi) käsittelemistä, annat valtaa ilkeydelle ja siten ruokit tuhoavuutta. Me olemme kollektiivisessa vastuussa toinen toisistamme, on tärkeätä, että käytämme tilaisuutemme auttaa myös meille vieraita ihmisiä.

144 s. Hinta 17 € (+postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Norberto R. Keppe: Vapautuminen tahdosta Vapautuminen tahdosta
Norberto R. Keppe, 2000

Kirjan nimi on Vapautuminen tahdosta — ei vapautuminen tahdon kautta. Tämä tarkoittaa, että ihmisen vaikeudet aiheutuvat tahdon käytöstä. Ihmisen tahto on kateudesta johtuen invertoitunut (väärinpäin kääntynyt) — se toimii sitä vastaan, mikä olisi hänelle itselleen hyväksi. Kysymyksessä on paljon puhuttu vapaa tahto, joka sisältää oikeastaan vain mahdollisuuden kieltää hyvä.

Vain toimiessaan rakkaudellisesti, ihminen on oma itsensä, se miksi hänet on tarkoitettu. Rakkaus on toiminnallisuutta hyvyydessä kauneudessa ja totuudessa kaikilla tasoilla: metafyysisellä, tunteen, ajatuksen ja fyysinen toiminnan tasolla. Rakkaus on ikäänkuin tahdon eliminoimista.

Neuroosit, psykoosit, orgaaniset ja yhteiskunnalliset sairaudet johtuvat ihmisen asenteesta vääristää, kieltää ja jättää huomioimatta elämän perustodellisuus. Tämän asenteen tiedostaminen on edellytys sille, että ihmiset ja yhteiskunta palaisivat siihen hyvyyteen, jonka ovat hylänneet.

209 s. Hinta 17,00 € (+ postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Norberto R. Keppe: Työ ja pääoma Työ & pääoma
Norberto R. Keppe, 1995

Teos tuo uuden dialektiikan taloustieteeseen — pääoman tulee olla työlle alisteista, koska pääoma on työn tulosta. Nykytilanteessa työ on pääomalle alisteista (riisto) ja pääoma luo pääomaa (keinottelu). Kirja tuo uuden käsitteen ihmisoikeuksiin: ihmisen omanarvontunnolle ja tasapainolle on oleellista, että hän omistaa itse työnsä ja sen tulokset. Keppe kritisoi länsimaiden julmaa kapitalistista järjestelmää, mutta osansa saa myös marxilainen systeemi.

382 sivua. 15,00 € (+ postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Norberto R. Keppe: Metafysiikka II Triloginen metafysiikka II
transsendentaaliset aistihavainnot
Norberto R. Keppe, 1995

Transsendentaaliset tai paranormaalit ilmiöt kuuluvat aistihavaintojen piiriin ja sen vuoksi kokeellisen tieteen ja erityisesti modernin fysiikan alueelle, jolla on jo riittävästi välineitä niiden selvittämiseen.

283 sivua. 15,00 € (+ postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Norberto R. Keppe: Vapautus Vapautus
Norberto Keppe, 1991

Ihmisen perusolemus on todellista toimintaa. Se tarkoittaa sellaista toimintaa, joka pohjautuu hyvyyteen, kauneuteen ja totuuteen. Ihmisellä on vapaus ja niin ollen vastuu. Vapautus on sitä, kun ihminen alkaa nähdä vapauden rajoittamistaan ja ponnistelee toimiakseen rakkaudellisesti.

251 sivua.

Painos loppu.

Tilausohjeet Tilauslomake

Norberto R. Keppe: Kirkastuminen Kirkastuminen
Norberto Keppe, 1989

Pahan olemassaolo on hyvän kieltämistä. Ihmisen ongelmat pohjautuvat hyvyyttä torjuvaan tai tuhoavaan asenteeseen.

214 sivua. 12,50 € (+ postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Cláudia Pacheco: Naisia divaanilla Naisia divaanilla
Naisen psykopatologian analyysi
Cláudia Pacheco, 1997

Kateuden, narsismin, sukupuoleen tai henkilökohtaiseen vetovoimaan perustuvan vallantavoittelun ja muiden hänen kuvaamiensa naisille tyypillisten psyykkisten ongelmien lisäksi sukupuolten välillä vallitsee voimakas paranoia, jota ylläpitävät taloudelliset ja poliittiset vallanpitäjät voidakseen helpommin orjuuttaa heitä.

178 sivua. 17,00 € (+ postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Cláudia Pacheco: Tiedostaminen parantaa Tiedostaminen parantaa
Cláudia Pacheco, 1991

Fyysinen ja psyykkinen sairaus voidaan parantaa tiedostamisprosessin kautta.

135 sivua. 12,50 € (+ postituskulut)

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Cláudia Pacheco: Analyyttisen trilogian ABC Analyyttisen trilogian ABC
Cláudia Pacheco, 1989

Analyyttisen trilogian peruskäsitteet ja havainnot helppotajuisessa muodossa. Kirja kuvaa sekä yksilön psyykkisiä ongelmia että yhteiskunnan rakenteellista patologiaa ja selvittää terapian perusteet.

146 sivua. 10,00 € (+ postituskulut).

Tilaan kpl

Tilausohjeet Tilauslomake

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Sähköposti: